ISC laboratorija

Iceberg Salat centar u cilju unapređenja svojih procesa, kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, pustio je u rad početkom jula 2016. godine senzornu i mikrobiološku laboratoriju. 

Laboratoriju je pokrenuo kako bi povećao učestalost kontrole u svim fazama proizvodnje i prerade, i obezbedio bolju efikasnost u radu i brzo reagovanje. Do sada su uzorci proizvoda kompanije slati na analize u eksternu laboratoriju. Ova praksa će se svakako nastaviti periodično radi validacije naših rezultata. 

Laboratorija je pokrenuta u saradnji sa eminentnim profesorima beogradskog univerziteta, eksperata na polju mikrobiologije i bezbednosti i kvaliteta hrane. Saradnja se nastavlja u kotinuitetu u cilju proširenja oblasti kontrole i stalnog unapređenja rada laboratorije