SR EN
Side Area Image

Iceberg Salat Centar d.o.o.

a: Vinogradska 40, Surčin

o: +381 64 841 28 33

h: +381 60 841 28 54

w: www.salatcentar.com

w: www.plastenicisalatcentar.com

e: office@salatcentar.com

PRODAJA

E-mail: prodaja@salatcentar.com

KONTROLA KVALITETA

E-mail: kvalitet@salatcentar.com 

Prerada

E-mail: prerada@salatcentar.com

FSSC 22 000

Prerada salata i ostalog povrća se sprovodi u skladu sa standardom FSSC 22000.

Iceberg Salat Centar preradu salate i ostalog povrća vrši u skladu sa FSSC 22000 standardom.

Osnovni cilj primene ovog standarda jeste da se obezbedi praćenje i kontrola svih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora koji mogu uticati na bezbednost i ispravnost hrane u svim procesima proizvodnje.

Sistem bezbednosti hrane pomaže kompaniji da implementira preventivni sistem koji osigurava bezbednu proizvodnju prehrambenih proizvoda. FSSC 22000 je sertifikacija sistema bezbednosti hrane, koja obuhvata Priručnik o bezbednosti hrane, samu bezbednost hrane, HACCP procedure i FSSC listu revizije.

Bezbednost hrane je briga na svetskom nivou. Ne samo zbog zaštite zdravlja potrošača, već i zbog kontinuiranog efekta koji bezbednost hrane ima u međunarodnoj trgovini. Mnoge zemlje zahtevaju HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) pristup u svojim zakonima kao obavezu za prehrambene kompanije.

Glavni aspekti uslova bezbednosti hrane koji su zasnovani na HACCP bezbednosnom sistemu hrane:

– Kontinuirano učeše svih zainteresovanih strana u bezbednosti hrane u okviru         šeme sertifikacije, uključujući vladine agencije koje su odgovorne za sigurnost   hrane;

– Pragmatična izrada HACCP principa i koraci koji su pogodni za male kao i za   velike prehrambene kompanije;

-Visok nivo skupa zahteva šeme sertifikacije;

-Praktična iskustva sa ovim sistemom od 1996. i veliki broj izdatih sertifikata na   međunarodnom nivou;

-Šemu sertifikata primenjuje sve veći broj velikih, renomiranih i međunarodno   orijentisanih sertifikacionih tela, pod akreditacijom svetski priznatog     akreditacionog tela (Holandsko akreditaciono veće RVA).