SR EN
Side Area Image

Iceberg Salat Centar d.o.o.

a: Vinogradska 40, Surčin

o: +381 64 841 28 33

h: +381 60 841 28 54

w: www.salatcentar.com

w: www.plastenicisalatcentar.com

e: office@salatcentar.com

PRODAJA

E-mail: prodaja@salatcentar.com

KONTROLA KVALITETA

E-mail: kvalitet@salatcentar.com 

Prerada

E-mail: prerada@salatcentar.com

IFS

Iceberg Salat Centar primenjuje IFS –  Međunarodni standard za kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane i prehrambenih proizvoda, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane.

IFS je danas široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i distribucije.

Primenom IFS standarda stiče se poverenje potrošača i osigurava njihova zaštita proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode, a takođe omogućava da se poboljša troškovna efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

Osnovni ciljevi IFS standarda:

  • da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja,
  • da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima,
  • da obezbedi uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja,
  • da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima.